Wat doet een huidtherapeut

Wat is huidtherapie?

Het beroep huidtherapie is voortgekomen uit een bundeling van kennis van dermatologen, plastisch chirurgen en schoonheidsspecialisten en is ontstaan in de jaren ’70. Als huidtherapeut heb je een 4-jarige voltijd HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is sinds 2002 beschermd en vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34). Om de kwaliteit te kunnen waarborgen worden regelmatig scholing gevolgd. De huidtherapeut is een paramedicus en is deskundig op het gebied van paramedische, cosmedische en cosmetische huidzorg. Een erkend huidtherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).

Doel van de huidtherapie-behandeling

Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid, met als doel het verminderen, opheffen of camoufleren van beperkingen die ontstaan zijn ten gevolge van die huidaandoening. Aan de hand van een persoonlijk gesprek (intake), wordt een behandelplan opgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en verwachting van de patiënt. Daarnaast geeft de huidtherapeut adviezen tijdens en na de behandeling, ter ondersteuning van de behandeling en om herhaling van klachten te voorkomen. De huidtherapeut heeft een breed werkveld en kan ingedeeld worden in twee hoofdrichtingen: huidtherapie en integrale oedeemtherapie.

Professioneel handelen van de huidtherapeut

De huidtherapeut verleent zorg op professioneel verantwoorde wijze, die gebaseerd is op beschikbare wetenschappelijke kennis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van richtlijnen en protocollen. de behandelingen worden afgestemd op de wensen en verwachtingen van de patiënt. Om het behandeldoel te bereiken, kunnen verschillende therapieën gebruikt worden.

Wij hebben een goede samenwerking met huisartsen, medisch specialisten en ander disciplines uit de regio, zoals fysiotherapie en ergotherapie.

Directe toegankelijkheid Huidtherapie

Sinds 1 januari 2011 is de huidtherapie direct toegankelijk. Hierdoor kunt u zonder verwijzing van uw huisarts bij de huidtherapeut terecht voor directe zorg. Door middel van een intake gesprek (screening) wordt dan bepaald of er zonder verwijzing behandeld kan worden. Is dit niet het geval dan wordt u alsnog verwezen naar uw huisarts.

Wat wordt verstaan onder huidtherapie

Wat wordt verstaan onder integrale oedeemtherapie

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van de beroepsvereniging: www.huidtherapie.nl