Het behandeltraject

Na de intake bij het eerste bezoek, volgt het behandeltraject. Vooraf aan het behandeltraject met de laser/IPL wordt u schriftelijk toestemming gevraagd om u te behandelen. Hiervoor hebben wij een toestemmingsverklaring in de praktijk.

Door het tekenen van deze verklaring geeft u aan, zowel mondeling als schriftelijk, goed geïnformeerd te zijn over:

  • uw aandoening
  • de behandelmogelijkheden en eventuele behandelbeperkingen
  • de te verwachten resultaten van de behandeling
  • eventuele contra-indicaties
  • mogelijke risico’s en complicaties
  • behandelprocedure
  • herstelperiode
  • voorbereiding op de behandeling
  • nabehandeling
  • financiële aspecten van de behandeling

Het maken van beeldmateriaal

Tevens geeft u door het tekenen van de toestemmingsverklaring toestemming voor het maken van foto’s ten tijde van de behandeling. Deze foto’s worden gebruikt om de resultaten voor, tijdens en na de behandeling zichtbaar te maken en met u te evalueren. Zonder uw toestemming worden deze verder nergens voor gebruikt.