Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen worden pas aangemeten als de omvang van een arm of been niet verder afneemt. Door de druk van de kousen en het bewegen, wordt de terugstroom van bloed en lymfe zodanig gestimuleerd dat de klachten verminderen of verdwijnen. Op den duur wordt het dragen van kousen zelfs als prettig ervaren. Therapeutisch elastische kousen worden aangemeten bij verschillende vormen van oedeem, diep veneuze trombose, erytrocyanose (roodpaarse huidverkleuring), veneuze malformatie, spataderen, na een doorgemaakte trombose en bij een open been (ulcus cruris).

Aanmeten van de therapeutisch elastische kousen

U kunt therapeutisch elastische arm- en beenkousen laten aanmeten. In sommige gevallen heeft u voor het aanmeten van deze kousen een verwijzing nodig van uw uw huisarts of specialist. Het nemen van maatregelen in een vroeg stadium kan ernstige problemen voorkomen.

“U heeft recht op 2 paar kousen per jaar”

Ook worden therapeutisch elastische kousen gedragen door zwangere vrouwen en mensen met een staand beroep. De kousen worden geleverd als maatwerk en als confectie en zijn er soms in verschillende kleuren mogelijk. Afhankelijk van het probleem wordt de stijfheid (drukklasse) van de kous bepaald. De kousen worden overdag gedragen. U heeft recht op 2 paar kousen per jaar. Door het dragen van de kousen wordt het bereikte resultaat van de behandeling vastgehouden en wordt verergering voorkomen. Een goede kous is van levensbelang.