Disclaimer

Website gebruikersvoorwaarden

Neem deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door voordat u deze website (de ‘site’) betreedt of gebruikt.

Aanvaarding van de voorwaarden
Door deze site op welke wijze dan ook te betreden of te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de voorwaarden en condities zoals in dit document uiteengezet en in wijzigingen hierop die Huidtherapie praktijk v.d. Werff van tijd tot tijd kan doorvoeren (gezamenlijk de ‘gebruikersvoorwaarden’). Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities zoals in deze gebruikersvoorwaarden uiteengezet, betreed of gebruik deze site dan niet.

Huidtherapie praktijk v.d. Werff kan deze gebruikersvoorwaarden en andere richtlijnen en regelgevingen op de site van tijd tot tijd veranderen. Uw doorlopend betreden of gebruik van de site vertegenwoordigt uw aanvaarding van zulke veranderingen.

Uw betreding en gebruik van de site is onderhevig aan de huidige versie van de gebruikersvoorwaarden, regels en richtlijnen, zoals op de site vermeld op het moment van gebruik.

Alle afbeeldingen en andere inhoud op deze site (gezamenlijk de ‘inhoud’), zowel als de selectie en vormgeving van de inhoud, zijn beschermd onder auteursrecht, handelsmerk, patent, beroepsgeheim en andere intellectuele eigendomswetten en –verdragen (gezamenlijk ‘intellectueel eigendomsrecht’). Ongeautoriseerd gebruik van inhoud kan zulke wetten en de gebruikersvoorwaarden overtreden. Huidtherapie praktijk v.d. Werff geeft geen toestemming om inhoud te gebruiken. U gaat ermee akkoord de inhoud of de site zelf niet te kopiëren, publiceren, omlijsten, linken aan, downloaden, verspreiden, modificeren, aanpassen, derivaat werk daarop te baseren, te verhuren, leasen, uit te lenen, verkopen, toe te wijzen, distribueren, vertonen, optreden, licenciëren, sublicenciëren of na te bouwen. Bovendien gaat u ermee akkoord geen methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de site of inhoud verzamelt of extraheert.

In het geval dat Huidtherapie praktijk v.d. Werff links van haar website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn/haar website naar die van de Huidtherapie praktijk v.d. Werff-website te plaatsen, dient u zich ervan bewust te zijn dat Huidtherapie praktijk v.d. Werff geen garantie verleent, dan wel uitdrukkelijk vermeld of geïmpliceerd en verder geen verantwoording aanneemt met betrekking tot inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Huidtherapie praktijk v.d. Werff en Huidtherapie praktijk v.d. Werff verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor u. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Huidtherapie praktijk v.d. Werff in.

Medische disclaimer
Huidtherapie praktijk v.d. Werff is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan Huidtherapie praktijk van der Werff jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden. De site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft, raden wij u aan altijd contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Dit geldt ook voor cliënten/patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn bij Huidtherapie praktijk v.d. Werff. De informatie op de site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de huidtherapeut aan cliënten/patiënten wordt verstrekt.

De resultaten zoals beschreven staan bij de behandelingen en behaald worden in een gestelde periode verschillen per individu. De periode van de behandeling zal in overleg plaatsvinden en is afhankelijk van het type patiënt, het probleem, de voorgeschiedenis, het huidtype en de manier hoe er met de gegeven adviezen door de patiënt wordt omgegaan.

Het aantal behandelingen dat beschreven wordt verschilt per patiënt en gaat om een gemiddeld aantal behandelingen in een gemiddelde tijdsperiode.

Verwerking van de persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Huidtherapie praktijk v.d. Werff gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een product of dienst besteld, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Huidtherapie praktijk v.d. Werff. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten en/of opgegeven interesses.

Huidtherapie praktijk v.d. Werff gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om cliënten/patiënten van (nieuwe) producten en diensten van Huidtherapie praktijk v.d. Werff op de hoogte te houden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Als u geen prijs stelt op informatie van Huidtherapie praktijk v.d. Werff kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan kan dit adres gebruikt worden om u als cliënt/patiënt te informeren over voor u mogelijk relevante en gelijksoortige diensten en producten van Huidtherapie praktijk v.d. Werff. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website van Huidtherapie praktijk v.d. Werff worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens de bezoeker identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Huidtherapie praktijk v.d. Werff haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Huidtherapie praktijk v.d. Werff ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer, dat automatisch aan uw computer wordt toegekend, wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.